Registreer

DOORLOPENDE MACHTIGING

Naam: RETO     
Adres: Daam Fockemalaan 1     
Postcode: 6815 DL Woonplaats: Arnhem 
Land: Nederland  Incassant ID: NL26ZZZ401190950000 
Kenmerk machtiging: KNWU/NTFU nummer    

Door inzending van dit formulier geeft u toestemming aan RETO een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van RETO. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Persoonlijke Gegevens

Gebruikers Gegevens

Disciplines

Ik word lid bij de volgende discipline(s), meerdere opties zijn mogelijk, minimaal 1 vereist.

Licenties

Voorkeuren

Betalingsgegevens

WV RETO kent verschillende lidmaatschappen. Leden betalen €55,- per jaar waarbij men automatisch lid is van KNWU of NTFU, leden met een zogenaamd dubbel lidmaatschap (zowel KNWU als NTFU) betalen €90,- per jaar. Begunstigers betalen €25,- per jaar.

Elk nieuw lid betaalt éénmalig €5,- inschrijfgeld extra. Versturen van dit inschrijfformulier betekent, dat u akkoord gaat met de automatische afschrijving van de contributie van het opgegeven bank/gironummer.

In Case of Emergency

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die WV RETO in acht neemt kan er altijd iets fout gaan. Daarom willen wij u nu alvast vragen het telefoonnummer op te geven van de persoon die wij moeten waarschuwen in geval van nood.

Forum

Privacy