Status 12 december: Gemeente Arnhem sluit bospaden voor fietsers!

donderdag 15 december 2022

π•πžπ«π―π¨π₯𝐠 π›πžπ©πžπ«π€πžπ§ 𝐭𝐨𝐞𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐟𝐒𝐞𝐭𝐬𝐞𝐫𝐬 𝐒𝐧 π›π¨π¬π¬πžπ§

Op uitnodiging van de gemeente Arnhem heeft op 12 december jl een gesprek plaatsgevonden met beleidsmakers/boswachters en de Arnhemse Bos Fiets Coalitie (ABFC). ABFC wordt vertegenwoordigd door MTB Zuid Veluwe, Wielervereniging RETO, Airborne MTB, Roelofs Mountainbike Club, gravelspecialist/routebouwer/influencer Erwin Sikkens en Wielersportbond NTFU. Sinds 13 december jl is wielercollectief Gele Rijders (800 fietsers) ook aangesloten.

Er is uitvoerig gesproken over de B&W raadsbrief 7 december jl met aankondiging Uitvoering Recreatiezoneringsplan bos Schaarsbergen. In dit plan worden bospaden voor een klein deel geheel voor wandelaars-ruiters-fietsers afgesloten en voor een groot deel alléén voor fietsers afgesloten. Met ingang van deze maand al.

Concreet betekent het plan dat bospaden en lanen voor ruim 70% dicht zouden gaan voor alle liefhebbers van het bosfietsen. En dit geldt niet voor wandelaars en ruiters.

Dit vinden we als coalitie zonder inspraak vooraf niet acceptabel, omdat er niet gekeken is naar beschikbare cijfers over het fietsen, niet wordt bijgehouden waar de incidenten zich voordoen en onvoldoende is nagedacht over gevolgen voor bestaande fietsroutes, het vrije bos fietsen, verbindingsroutes, neveneffecten door verhoogde fietsconcentratie op enkele paden enz..

Er is vooral geluisterd naar incidenten met fietsers in het bos door/vanuit direct omwonenden. Dat ervaren wij als een ongelijkheid in betrokkenheid in het beslisproces.

Gelukkig heeft de gemeente dat ook onderkend. Het is erg positief dat liefhebbers van bos fietsen nu ook verenigd zijn in ABFC en een belangrijke stem hebben gekregen richting de gemeente, namens duizenden Arnhemse fietsers.

Afgelopen maandag hebben we wederzijdse visie, ervaringen, knelpunten enz op dit plan kunnen uitwisselen. Hoewel de visies (nog) ver uit elkaar blijken te liggen, is een gezamenlijk doel respectvol en samen genieten in het bos.

Onze welgemeende dank aan de gemeente voor de mogelijkheid onze standpunten kenbaar te maken.

Er komt nog een vervolggesprek met de gemeente. Zij hebben ons (ABFC) verzocht met een visie/impact/voorstel te komen op het voorgestelde padenplan. Het al eerder aangekondigde ophangen van de borden deze maand (met fiets-afsluitingen), is voorlopig uitgesteld tot uiterlijk 1 maart 2023.

In hoeverre er een uitkomst mogelijk is die op steun van de fietsers kan rekenen zal moeten blijken.

Ons eigen voorbeeldgedrag tijdens het bos fietsen blijft ondertussen belangrijk. Onze gouden regels zijn: ga nooit na zonsondergang het bos in, wees altijd hoffelijk bij bos fietsen contacten met wandelaars en ruiters, houdt rekening met anderen, verlaag je snelheid met passeren en passeer met ruimte, gebruik je bel tijdig en liever teveel dan te weinig, let extra op ruiters of wandelaars met loslopende honden. Kortom, be nice, say hi! Houdt daarnaast je groepje klein en fiets uiteraard nooit waar je niet mag fietsen.

Ervaar je komende periode bos-incidenten met een vervelende nasmaak, meldt deze dan ook even via Fixi.nl en ondergetekende. Heb je behoefte aan het geven van een reactie, delen van ervaringen en/of het geven van tips, bel of mail mij gerust 06-462 16 953 / vicevoorzitterEZ@reto-arnhem.nl