Vertrouwenspersoon

RETO wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met de wielersport. Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepast gedrag tolereren wij niet binnen onze vereniging. Voor RETO zijn respect, veiligheid en aangepast gedrag heel belangrijk.

Vertrouwenscontactpersoon

Toch kunnen er zaken voorkomen die in strijd zijn met onze uitgangspunten. Dat is dan ook de reden waarom binnen RETO twee vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Dat zijn Tonny Vught en Marcel Pennings. Bij (één van) deze vertrouwenspersonen kun je terecht als je, op welke manier dan ook, niet correct behandeld wordt of in je belangen aangetast voelt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van RETO?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik en verbale agressie
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
  • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van RETO op de juiste plaats is.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Wat doen de vertrouwenscontactpersonen?

De VCP's luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet. De VCP’s kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit gaat natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van RETO plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van RETO. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Vertrouwenscontactpersonen

Tonny Vught

Vertrouwenscontactpersoon

Marcel Pennings

Vertrouwenscontactpersoon