Stand van zaken nieuwe wieleraccommodatie

dinsdag 21 december 2021

Al meerdere jaren is RETO actief op zoek naar een nieuwe wieleraccommodatie (parcours + clubgebouw) in Arnhem. De parcours commissie doet daarin enorm goed werk. Belangrijkste aanleiding was de steeds beperktere beschikbaarheid van Sportcentrum Papendal op de dinsdagavond. Daarnaast is het voor de vereniging binding belangrijk dat we alle activiteiten vanuit één plek kunnen organiseren en we elkaar daar vaak ontmoeten. Nu is dat verspreid over verschillende locaties.

In 2021 waren we zeer concreet en ver - met de gemeente en het sportbedrijf - met de mogelijkheden op Sportpark Valkenhuizen. Eind oktober hebben we definitief te horen gekregen dat we niet op Sportpark Valkenhuizen terecht kunnen. Dit was voor ons erg teleurstellend omdat Valkenhuizen veel te bieden had voor RETO. Maandelijks zitten wij met de gemeente en het sportbedrijf om tafel om andere opties te onderzoeken. Sportpark De Bakenhof is onlangs beoordeeld en ook afgevallen.
Afgelopen december is er een gesprek geweest met de Wethouder en is de toezegging gedaan dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar de mogelijkheden van een wieleraccommodatie binnen de gemeentegrenzen van Arnhem. Tevens verkennen we parallel gezamenlijk de alternatieven in de regio (buiten de gemeentegrenzen van Arnhem).

Tijdelijk alternatief Papendal 2022
Omdat de trend zich lijkt te continueren voor 2022 dat we steeds minder op dinsdagavond op Sportcentrum Papendal terecht kunnen, zijn we actief op zoek naar een alternatief voor 2022 (en eventueel daarna). De verkennende gesprekken bij het GelreDome zijn inmiddels gevoerd, daarnaast zijn we nog met andere opties bezig. Wanneer hier meer over bekend is zullen we dit delen.