Gedragsregels clubritten en trainingen

Veiligheid is belangrijk. Samen uit en samen veilig weer thuis is ons motto en daar horen duidelijke gedragsregels bij!

Het bestuur van de WV RETO wijst haar leden er nadrukkelijk op dat aan het fietsen in groepen tijdens het toerfietsen en trainen een verhoogd risico verbonden is. Door deelname aan onze clubritten aanvaardt je dit risico.

Om de risico's te minimaliseren is een goede voorbereiding van essentieel belang. Zowel voor de pasvorm van je fiets, het mechanische onderhoud van je fiets als je eigen uitrusting.

Gedragsregels clubritten en trainingen

Om samen veilig fietsen mogelijk te maken zijn er duidelijke regels nodig. Die regels zijn enerzijds gericht op het gedrag wat je vertoont op de fiets in RETO clubkleding en anderzijds op veilig fietsen in een groep.

Welk gedrag vragen we van onze leden?

 • Houd je aan de verkeersregels.
 • Houd rekening met anderen in het verkeer.
 • Fiets nooit onder invloed van alcohol of drugs-medicijnen.
 • Niet bellen op de fiets.
 • Pas je snelheid aan binnen de bebouwde kom (max 28-30 km/u).
 • Blijf beleefd naar andere weggebruikers.
 • Stop afval in de achterzak van je shirt of in een afvalbak.
 • Indien iemand aangeeft verder alleen naar huis te willen rijden, zorg ervoor dat men weet of de persoon in kwestie ‘in orde is’.
 • Zolang het parcours niet voor je is afgezet dien je je gewoon aan de verkeersregels te houden, óók tijdens toertochten.
 • Je bent samen als groep verantwoordelijk voor een veilig en sociaal weggedrag. Spreek elkaar daar zo nodig op aan en sta open voor opbouwende kritiek. Ondersteun daarin de wegkapitein.
 • De wegkapitein bepaalt de route, houdt de snelheid in de gaten en kan groepsleden aanspreken op hun gedrag. Er dient naar de wegkapitein geluisterd te worden.
 • De wegkapitein hoeft niet per sé steeds op kop te rijden, zeker niet als meer mensen de route in hun navigatie zetten.
 • De wegkapitein heeft in principe de NTFU-cursus tot wegkapitein gevolgd.

Welke regels zijn belangrijk voor veilig fietsen in een groep?

Het rijden in een groep geeft een verhoogd risico op ongevallen doordat je op korte afstand ten opzichte van je mede fietsers rijdt. Het is daarom erg belangrijk om vooruit te kijken en te anticiperen op het verkeer. Gebruik de juiste armtekens en of verbale communicatie om je mede fietsers te waarschuwen voor gevaar, zoals scherpe bochten, verkeerslichten, gaten in de weg etc. Bij mogelijke gevaren of obstakels op de weg is het belangrijk om dit zowel mondeling als in gebaar doorgeven. Gebruik hiervoor de groeptekens.

Daarnaast gelden de volgende richtlijnen voor het rijden in een groep:

 • Verander nooit abrupt van richting of rem niet plotseling, maar rijd langzaam uit.
 • Bij twijfel over de richting: fiets rustig rechtdoor (indien mogelijk).
 • Beland je in de berm? Rijd niet de weg of het fietspad weer op maar rijd rustig uit en rem.
 • Als iemand het tempo niet aan kan, wacht op elkaar en pas het tempo aan.
 • Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag deze persoon op de tweede rij fietsen.
 • Verhoog na een bocht aan de kop van de groep het tempo altijd langzaam om racen aan de staart te voorkomen (harmonica werking).
 • Voer niet al rijdend en achterom kijkend een gesprek.
 • Ga niet midden in een groep uit het zadel, hierdoor schiet je fiets naar achteren, potentieel tegen het voorwiel van degene die achter je rijdt.
 • Slalom niet door het verkeer heen of maak andere onverwachtse bewegingen.

Aanvullende/ afwijkende afspraken Jeugd

 • De clubrit kan alleen doorgaan als er per groep minimaal twee begeleiders (trainers en ouders) zijn;
 • Via een schema is duidelijk wie de trainer/ begeleider is voor betreffende clubrit. Indien deze verhinderd is, zorgt deze zelf voor vervanging. Is er sprake van onverwachte omstandigheden, zoals bijv. ziekte, dan meldt deze trainer/ begeleider zich op de dag zelf voor 09.00 uur telefonisch af bij een van de andere begeleiders van die dag;
 • Zorg dat je een telefoonnummer bij je hebt, waar je ouder(s) of andere familieleden te bereiken zijn voor als zich een calamiteit voor zou doen;
 • Begeleiders hebben een mobiele telefoon bij zich. Zoals hierboven aangegeven, kan in geval van calamiteiten altijd gebeld worden;
 • Als iemand zich tijdens de tocht niet lekker voelt, wordt hij of zij onder begeleiding naar huis gebracht;
 • Je fiets en het materiaal moet in orde zijn volgens inzicht van de trainer/ jeugdbegeleider;
 • Zorg dat je eten en drinken en wat geld voor onderweg bij je hebt;
 • Denk er ook aan dat je een geldig paspoort of ID kaart bij je hebt!
 • De trainers/ jeugdbegeleiders passen de snelheid aan aan de groep, onder het motto "samen uit samen thuis". Wel kunnen de begeleiders als de verschillen in de groep hinderlijk groot zijn, bij voldoende begeleiders, beslissen de groep te splitsen;
 • Bij oversteken worden inschattingen gemaakt voor de gehele groep; dus liever stoppen dan het verkeer en de groep in gevaar brengen;
 • Is er sprake van slecht weer, zoals onweer, ijzel of sneeuw dan gaat de clubrit niet door. Dit wordt de avond voor de rit of in de ochtend tot een uur voor aanvang doorgegeven via de Whatsapp-groep ‘Jeugd WV Jeugd’. De hoofdtrainer bepaalt wanneer sprake is van dergelijke omstandigheden.

Groepstekens

Voor elke clubrit en groep is er een wegkaptein aanwezig. De wegkaptein draagt zorg voor de veiligheid van de groep. Hij/zij zorgt dat de verkeersregels en gedragsregels van RETO worden gevolgd en spreekt leden hierop aan als dit nodig is en ziet toe op de juiste snelheid van de groep. Binnen RETO gebruiken we tijdens groepsritten de volgende groepstekens:

 • Commando STOP: de voorrijder steekt een hand op.
 • Commando VRIJ: de voorrijder geeft dit commando als de weg vrij is en verder gereden kan worden.
 • Commando LINKS of RECHTS: de voorrijder roept commando en steekt de desbetreffende hand uit.
 • Commando TEGEN: bij rijdend tegemoet komend verkeer. Iedereen ritst of geeft ruimte.
 • Commando VOOR: bij het gaan passeren van een stilstaand object en/of het passeren van een fietser c.q. rijdend object.
 • Commando ACHTER: bij achteropkomend verkeer. Iedereen ritst of geeft ruimte.
 • Commando LEK: bij pech of lek. Iedereen rijdt naar een veilige plek bijv. een inrit of een brede berm om pech te verhelpen. Blijf niet op de weg staan.